Piagam Pelanggan.

Pejabat Pentadbiran.

Kami guru dan staf sokongan berikrar dan berjanji dengan penuh iltizam untuk menumpukan segala usaha dan tenaga kami untuk menyampaikan perkhidmatan terbaik melalui perkara-perkara berikut:

1.

  • Memastikan pelajar-pelajar sekolah ini disediakan sumber pembelajaran yang         lengkap selepas tujuh hari mereka melapor diri;

2.

Memastikan semua pelajar mendapat keperluan pembelajaran berkualiti, memperoleh kebajikan dan keselamatan pada setiap waktu persekolahan;

3.

Memastikan pelajar beroleh pengalaman belajar dalam suasana gembira dan harmoni agar mencapai kejayaan.

4.

Menyelesaikan permintaan pendidikan oleh para pelajar dan masyarakat tempatan dalam tempoh 24 jam.

5.

Menyediakan / memastikan pelajar dapat menduduki peperiksaan awam yang disediakan dengan penuh keyakinan dan beroleh kejayaan; dan

6.

Melayani keperluan semua pelanggan dalaman dan luaran sekolah dengan mesra dan berkualit.

 

Jika pihak tuan tidak berpuas hati terhadap sebarang layanan dan perkhidmatan yang diberikan, sila hubungi Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Gurun di talian 04-468 6240.

Photographer: Augustine Towonsing, 2012.

Network Pages

Page View Counter

Page View :

 

Visi dan Misi Sekolah

Visi Sekolah

Sekolah unggul penjana generasi terbilang.

Misi Sekolah

Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti.

Translation Service

Now you can read our website in your own language. Please choose your own language and the translation service do the rest for you.

Hubungi Kami

SMK Gurun
08300 Gurun, Kedah Darul Aman.
No. Telefon: +604 468 6240
Faks: +604 468 2141                         

Emel: smkgurun.ppdkmy@gmail.com